Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten die direct of indirect
online, via elk mobiel toestel, per e-mail of per telefoon beschikbaar worden gesteld. Door
gebruik te maken van FANtastischoostenrijk.nl stem je in met de onderstaande algemene
voorwaarden (inclusief de copyrightverklaring, de privacyverklaring en het cookiebeleid)

Aansprakelijkheid
Hoewel de informatie op FANtastischoostenrijk.nl met de grootste zorg tot stand is gekomen,
kan FANtastisch Oostenrijk niet instaan voor de juistheid van gegevens. FANtastisch
Oostenrijk aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor (in)directe schade die het gevolg is
van eventuele onjuistheden of onvolledige informatie.

Service van FANtastischoostenrijk.nl
Via FANtastischoostenrijk.nl bieden wij (FANtastisch Oostenrijk ) een online platform waar
winter- en zomersporters zich kunnen informeren over allerlei zaken omtrent wintersport,
zomersport, events en bezoenswaardigheden. Bezoekers kunnen onder andere
bestemmingen zoeken, het laatste nieuws lezen, inspiratie opdoen en een aanvraag doen
voor een reis. Op het moment dat je een aanvraag doet voor een reis fungeren wij uitsluitend
als tussenpersoon. Adviseren doen wij niet.

Informatievoorziening
De informatie die op onze website staat vermeld is gebaseerd op eigen ervaringen en
informatie die bestemmingen ons verschaffen. Wij besteden veel aandacht en zorg aan onze
informatie, maar kunnen niet verantwoordelijk worden gehouden voor onjuistheden. Externe
partijen die hun bestemming, accommodatie of product bij ons promoten en adverteren op
de website zijn zelf verantwoordelijk voor de nauwkeurigheid, volledigheid en juistheid van
de informatie die op onze website wordt getoond.

Copyright
Niets op deze website mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van FANtastisch
Oostenrijk  worden openbaar gemaakt of verveelvoudigd, waaronder begrepen het
reproduceren door middel van druk, offset, fotokopie of microfilm of in enige digitale,
elektronische, optische of andere vorm of (en dit geldt zo nodig in aanvulling op het
auteursrecht) het reproduceren ten behoeve van een onderneming, organisatie of instelling
of voor eigen oefening, studie of gebruik welk(e) niet strikt privé van aard is of voor het
overnemen in enig dag-, nieuws- of weekblad of tijdschrift (al of niet in digitale vorm of
online) of in een radio of televisie uitzending.

Cookies
FANtastischoostenrijk.nl maakt gebruik van cookies. Cookies bevatten geen
persoonsgegevens en worden alleen gebruikt voor het opslaan van bepaalde voorkeuren
waardoor het gebruik van de website geoptimaliseerd wordt voor de bezoeker.

Reserveringen bij hotels en touroperators op FANtastischoostenrijk.nl
FANtastischoostenrijk.nl presenteert op bepaalde pagina’s hotels en reisorganisaties en
helpt je bij het vinden van reisproducten en bij het maken van de gewenste reserveringen.
FANtastischoostenrijk.nl is geen reisbureau maar werkt alleen als intermediair tussen
consument en reisaanbieder. Wij bieden zelf geen reizen aan en stellen ze ook niet samen.

Adviseren doen wij ook niet. Bij vragen over reserveringen en boekingen kun je het best
contact opnemen met het desbetreffende hotel of de reisorganisatie.

FANtastischoostenrijk.nl en andere websites
Op FANtastischoostenrijk.nl tref je een aantal hyperlinks naar andere websites. Met deze
links probeert FANtastischoostenrijk.nl de bezoeker relevante informatie aan te bieden.
FANtastischoostenrijk.nl heeft geen invloed en draagt ook geen verantwoordelijkheid over de
wijze waarop derde partijen met gegevens van bezoekers van FANtastischoostenrijk.nl
omgaan.

Wijzigingen
FANtastischoostenrijk.nl behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de
website en algemene voorwaarden.

×