Maxima en Alexander zonder helm, kan dit wel?

Maxima en Alexander zonder helm, kan dit wel? Wij spreken altijd mensen aan waarom ze geen helm dragen dus ook de leden van het Koningshuis….