Droge periode met verzachting opkomst

Op een paar laatste sneeuwbuien vandaag na, staan we aan de vooravond van een lange periode van droogte maar ook zachtweer. Van winterweer is amper sprake.