Zeer strenge vorst, gaat het naar de min 25 graden?

Zeer strenge vorst, gaat het naar de min 25 graden? In Oostenrijk regeert Koning winter ook deze dagen. Zeer strenge Vorst en veel gebieden gaan lager komen dan de min 20. Waar wordt de koudste meting gedaan?