Tol op Duitse Autobahn gaat door

We hebben er afgelopen maart nog over geschreven.

De Regering van Duitsland had al haar goedkeuring gegeven maar er liep nog een procedure. De Europese Commissie heeft geen bezwaren meer om voor personenauto?s tol te gaan heffen die gebruik maken van het Duitse wegennet.

Er was destijds in 2015 een procedure opgezet maar de Europese Commissie heeft geen bezwaren tegen het discriminerende handelen van Duitsland. Let wel. De Niet-Duitse-ingezetene die betalen tol en de Duitse ingezetene krijgen via de belasting het geld terug dat voor het vignet is betaald.

Brussel geeft aan dat aan de bezwaren is tegemoet gekomen. Of de Duits ingezetene dan ook gewoon moeten betalen is niet bekend. De tolheffing gaat in 2019 in en levert voor Duitsland circa 500 miljoen op.

Oostenrijk blijft er bij dat het discriminerend is en bereidt een zaak voor. Nederland heeft al eerder aangekondigd zich aan te sluiten bij Oostenrijk. Eens kijken of deze broek ook wordt aangetrokken. Vreemd is wel dat de Europese Commissie zo?n 2 maanden geleden tegen dit plan was en nu?.. Wellicht wordt vervolgd maar ga er maar vanuit dat er tol geheven gaat worden.

Bron: Nu.nl

Auto Vignet Oostenrijk

Summit Travel

Zoek en boek je wintersport

Dit vind je ook FANtastisch...