Zeven meren van Region Klopeiner See (Karinthië)

Klopeiner See Karinthië

Zeven meren van Region Klopeiner See (Karinthië)

We zijn eens wat dieper in gegaan op deze meren qua geschiedenis, hoe groot zijn deze meren en ook nemen we de visstand door. Voor de liefhebbers lezen maar!

Klopeiner See

De Klopeiner See, gelegen op 446 meter boven de zeespiegel, is het restant van een voorheen veel groter meer van direct na de ijstijd die het hele gebied tot Kühnsdorf omvatte. De Klopeiner See is 110,6 ha groot en het diepste punt is op 48 meter terwijl de gemiddelde diepte zo´n 23 meter is. De Klopeiner See heeft in de zomer een gemiddelde temperatuur van 28°C tot 8 meter diepte en heeft drinkwaterkwaliteit. Het klimaat is mediterraans.

Het oorspronkelijke grote meer is grotendeels verland en hiervan zijn alleen nog de huidige Klopeiner See en de Kleinsee overgebleven. De zuidoever van de Klopeiner See sluit aan op een conglomeraat van hoogvlakten, de zogenaamde Rückersdorfer Platte. De andere oevers waren omgeven door kiezels en keien, morenes (opeenhoping van puin op de rand of aan het einde van een gletsjer) en van de voormalige Kühnsdorfer See.

Tegenwoordig zien de oevers er anders uit omdat er door mensenhand een hoop strandbaden gemaakt zijn. Karakteristiek voor de Klopeiner See zijn in de oost- en westbocht de krijtbanken.

De Klopeiner See heeft maar een zwakke doorstroming. Slecht enige kleine oppervlakkige toevoegingen van weinig water uit omliggende beekjes en het grondwater komen in dit meer terecht. Daardoor is de Klopeiner See één van de minst doorlopende meren van Kärnten. Afvloeiing van het water gebeurt aan de westzijde en komt in de rivier de Drau terecht. Er kunnen wel tot 15 verschillende soorten vissen gevangen worden. Rondom de Klopeiner See liggen een aantal campings, vele restaurantjes, een promenade met op diverse plaatsen live-muziek

Gösseldorfer See

Bij het plaatsje Gösselsdorf, gemeente Eberndorf, ligt te midden van een beschermd natuurgebied de Gösseldorfer See. De Gösselsdorfer See ligt op 469 meter boven NAP, is 32 ha groot en heeft een gemiddelde diepte van 1,9 meter terwijl het diepst gemeten punt op 3 meter diepte ligt. Dit meer is voor een groot gedeelte al dichtgeslibd. Van het oorspronkelijke meer van ongeveer 1 km2 is slechts nog een 32 hectare watervlak over.

Het meer heeft geen bovengrondse toevoeging van water, dit gebeurt voornamelijk door het grondwater. Het overtollige water wordt aan de noordkant van het meer afgevoerd en komt ten slotte in de rivier de Drau terecht. De Gösselsdorfer See wordt grotendeels omgeven door een brede kraag van riet. De bodem van het meer is rijkelijk voorzien van waterlelies, de gele plomp en veel onderwater planten.

In het zuiden en noorden van het meer is het grotendeels verland waardoor het meer hier een veenachtig karakter heeft gekregen. Het hoge gehalte aan humuszuren veroorzaakt de bruinige kleur van het water. Uit het oogpunt van de fauna is het meer van grote betekenis voor met name de vogelstand. Vele vogels vinden hier hun rust- en broedplaats. De meest voorkomende vogel die je hier tegenkomt om te broeden is de fuut, de wilde eend en de rietvink.

In de Gösselsdorfer See komen 11 verschillende vissoorten voor.

Turnersee

Ten zuiden van de Klopeiner See ligt in de zogenaamde Rückersdorfer Platte de Turnersee. De Turnersee ligt 481 meter boven de zeespiegel, is 44,16 ha groot en het diepste punt is 13 meter. De gemiddelde diepte is 7,5 meter.

De Turnersee is een overblijfsel van een groot meer uit de periode direct na de ijstijd, dat ook de weiden van Sablatnigmoor omvatte en daarmee 9 km2 groot was. Terwijl in de loop der tijden de weiden van Sablatnigmoor droog zijn komen te liggen (Sablatnigmoor is nu een beschermd natuurgebied waar veel trekvogels hun rustpunt vinden dat ca 240 ha groot is) is de Turnersee als een vrije watervlakte gebleven.

Doordat het meer heel beschermd ligt bereikt het water gemiddeld in de zomer wel 28 graden. Ondanks de vele badplaatsen die gecreëerd zijn langs het meer heeft het toch een hele natuurlijke uitstraling omdat op grote delen van de oevers riet en onderwaterplanten leven.

Rondom de Turnersee liggen verschillende campings met hun eigen mogelijkheden tot zwemmen, varen (zonder moter) etc. Voor zover bekend leven in de Turnersee 19 verschillende vissoorten.

Kleinsee

Oorspronkelijk was dit meer een stuk dieper, maar door de verlanding en de afzetting van gesteente in de ijstijd is het een stuk kleiner geworden en hoort het tot de kleinste meren van het Klopeiner See Gebied. De Kleinsee ligt op 448 meter boven de zeespiegel, is 9 ha groot en het diepste punt ligt op 9 meter.

De oevers van de Kleinsee zijn in tegenstelling tot veel andere meren in dit gebied, nog in hun oorspronkelijke staat. Dit is mede de oorzaak dat je hier een uitzonderlijk mooie flora en fauna aantreft. Veel planten- en vogelsoorten die met uitsterven worden bedreigd, kan je hier nog tegenkomen.

In de Kleinsee vind je 15 verschillende soorten vissen. In de laatste jaren zijn er veel vissen speciaal uitgezet voor de vissers. Vissen in het meer mag pas als er geen badgasten meer zwemmen. Tot de oorspronkelijke visstand hoort onder andere de meerval die zich hier goed thuis voelt en zich snel vermeerdert. Maar in dit meer kom je voornamelijk brasem tegen. Verschillende forelsoorten zijn de laatste jaren uitgezet en doen het ook goed in dit meer.

drachenbootrennen Klopeiner See Karinthië

Pirkdorfersee

De Pirkdorfersee is een natuurlijk meer aan de voet van de Petzen. De Pirkdorfersee heeft 3,5 ha wateroppervlakte, het diepste punt is 3,5 meter diep en de omtrek is ongeveer één kilometer. Het meer ligt in een beschermd natuurgebied. Het meer wordt gevoed door het smeltwater van de Petzen en heeft een natuurlijke doorstroming. De Pirkdorfersee presenteert zich onder het motto ´klein maar fijn´.

In combinatie met de Petzen wordt hier een uniek gebied geschapen voor festiviteiten, evenementen en natuurlijk veel sportieve mogelijkheden. Jaarlijks worden hier de drakenbootrennen gehouden op het meer. Aan het meer ligt een camping. In de winter ligt er vlakbij een grote loipe met een lengte van 4 meter kunstsneeuw en, als er sneeuw is, 5,5 meter natuurlijke sneeuw.

Linsendorfer See

Voortgekomen uit de werkzaamheden aan de Annabrug over de rivier de Drau is de Linsendorfer See uit een voormalige meander van de Drau ontstaan. Dit meer heeft nauwelijks doorvoer van water en wordt ook maar in zeer beperkte mate als zwemwater benut.
De Linsendorfer See ligt op 403 meter boven de zeespiegel, is 3 ha groot en het diepste punt ligt op 7,5 meter. In de Linsendorfer See komen 18 verschillende vissoorten voor waarvan er slechts een deel permanente ‘bewoning’ in dit meer heeft, het andere deel komt uit de rivier de Drau.

Sonnegger See

De Sonnegger See ligt op 468 meter boven de zeespiegel, is 1,7 ha groot en het diepste gedeelte is ca. 4,5 meter. De Sonneger See is een kunstmatig aangelegd meer dat in 1966 werd uitgebaggerd. Aan de oost- en westkant wordt het meer afgesloten door een dam, aan de noordkant loopt een weg en aan de zuidkant is een ruime ligweide die overgaat in een berg. De Sonnegger See is één van de weinige meren waarbij je langs de oevers geen rietkraag zult aantreffen.
De Sonnegger See is een geliefd meer om in te zwemmen. Daar waar buiten het zomerseizoen het meer zo’n 600 mensen aantrekt om te zwemmen zijn dat er in de zomerse vakantiemaanden al gauw 1500.

Er komen in de Sonnegger See zo’n 9 vissoorten voor, ondanks dat dit meer als ‘zwemmeer’ is gemaakt. Het visbestand is dan ook niet erg hoog, mede door het ontbreken van de nodige waterplanten. Dit weerhoudt ook watervogels ervan om dit meer te bezoeken.

Zwemmeer met kinderen

Intersport Twinsport banner 1200x700 Zomer 2024

Wil je nu echt niets missen van de berichtgeving van FANtastisch Oostenrijk?

Iedere dag als eerste geïnformeerd worden over het weer, video’s, updates en alles wat het leuk maakt in de Oostenrijkse Alpen, abonneer je dan op onze FANtastische Push berichten. Je kunt je abonneren via jouw mobiel, laptop, tablet of pc (en het is natuurlijk volkomen gratis) Linksonder in het scherm zie je een rood bolletje oplichten. Druk op deze knop en je krijgt dagelijks een signaal dat er een nieuw bericht klaar staat. Helaas is het wel zo dat de Apple apparatuur niet aan deze berichtendienst mee wil werken.

Werken in Oostenrijk Logo

Zoek en boek je wintersport

Dit vind je ook FANtastisch...

×